+420 773 335 566

Zavolejte si pro konzultaci.

Hledat

Poskytuji komplexní právní služby s důrazem na individuální přístup ke klientovi, profesionalitu, odbornost a pečlivost.

– Mgr. Libuše Ondreášová

CENÍK SLUŽEB

Cena právních služeb se odvíjí zejména od předmětu věci, v níž má být právní pomoc poskytnuta, její náročnosti a požadavků klienta.
Odměna může být sjednána jako:

úkonová

S klientem je dohodnuta výše odměny za úkon právní služby. Celková odměna se pak rovná počtu úkonů realizovaných advokátem v dané věci. Úkonem právní služby se pak rozumí zejména úkony uvedené v § 11 advokátního tarifu.

časová 

Cena právní služby se odvíjí od délky času stráveného řešením věci, kdy je např. určena počtem strávených hodin při sjednané hodinové sazbě.

pevná 

S klientem je dohodnuta fixní částka za provedení celé právní služby. Tento typ odměny je zpravidla sjednáván při sepisu smluv.

podílová 

Odměna advokáta je určena podílem na hodnotě věci, která je předmětem poskytovaných právních služeb.

paušální 

Advokát za stanovenou částku pro klienta realizuje ve sjednaném časovém období (zpravidla měsíčně) předem dohodnutý objem prací.

Není – li odměna mezi advokátem a klientem předem sjednána, stanoví se jako úkonová odměna
dle advokátní tarifu (vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.).